Stadfestar funn av ILA-virus på oppdrettsanlegg

foto