Klima viktigast for Hareide i samferdselspolitikken