Innfører nytt system for billettering på ferjene

foto