Sjekk Rem Offshore sitt spesialtiltak for å støtte lokale butikkar