– Altfor mange brannar, lokalt og nasjonalt, hamnar i dag i kategoriane «ukjent brannårsak» eller «ikkje innrapportert»

foto