Vil likevel opne for torskeoppdrett ved Kvamsøya

foto