Naudetatar, redningsskøyte og helikopter i Mulevika – avsluttar søket