Magnus (92) uroa for nedlegging av sjukeheimsplassar