Selt nesten alle bustadane i nytt bustadfelt – dette seier utbyggjarane