foto
60-år­in­gen frå Fos­na­våg har job­ba på L- H. Lied i Fos­na­våg nes­ten heilt sidan barn­dom­men. No har han skif­ta bei­te og blitt me­ka­ni­kar hos RS Systems på Mjøl­sta­ne­set. Han kun­ne ik­kje ha vore meir for­nøgd med det nye yr­kes­va­let, for­sik­rar han. Foto: Josefine Spiro

Frå hobby til draumejobb