Fiskerihamner lagt ut for sal – men kommunane kan få ein siste sjanse