Med alle røyster opptalt fekk Høgre 41,7 prosent oppslutnad.

Det er også partiet med størst auke i Sande, etter at Sande Vest-lista ikkje er representert i år. Dei andre gruppene fekk slik oppslutnad:

Arbeidarpartiet: 23,3 prosent.

Senterpartiet: 18,8 prosent.

Framstegspartiet: 16,3 prosent.

Mandatfordelinga er slik: Høgre 9, Ap 5, Sp 4 og Frp 3. Dette inneber at Høgre må oppnå samarbeid med minst eitt av dei andre partia når posisjonane skal fordelast.

I inneverande periode har dei tre andre partia valteknisk samarbeid med kvarandre.

Slik ser valresultatet ut:

PartiProsentEndring frå førre lokalvalTal på stemmerTal på mandat
Høgre41,7+ 5,45079 (+1)
Arbeidarpartiet23,3+ 3,02835 (+1)
Senterpartiet18,8− 2,02294
Framstegspartiet16,3+ 4,11983

Kjelde: valgresultat.no

Enorme bygdevise skilnader

Som venta vart det store bygdevise skilnader i Sande. I kommunesenteret Larsnes gjekk dei fleste stemmene til Sp, Ap og Frp, medan Høgre fekk heller få røyster der.

Gjerdsvika og Kvamsøya hadde begge over 80 prosent oppslutnad for Høgre, Sandsøya over 60 prosent, medan Høgre også vart største parti i Gursken.