Dette seier verfts- og kommuneleiinga om utbrotet

foto