Gir 100.000 i støtte til Kirkens SOS Møre og Romsdal