Rydda og pynta gapahuk: – Vil spreie glede til andre