– Folk ynskjer fleire møteplassar. Denne satsinga er kjempeviktig