Fleire av oss kan risikere å ikkje få livreddande hjelp