Vil starte arbeidet med ny trafikktryggingsplan for Herøy