Aker Biomarine ankar krildom inn for Høgsterett

foto