Samrøystes inn for nytt utval i Herøy: Dette blir deira oppgåve