Saka kjem opp i tingretten 7. mai. Tiltalen er på sju punkt.

Ved fleire høve i 2016 og 2017 skal mannen ha mishandla sin tidlegare sambuar ved å utsetje ho for vald, trugslar og andre krenkingar.

Mellom anna dunka mannen hovudet til kvinna i golvet fleire gongar, i tillegg til at ho vart sparka og slått på kroppen.

Ved eit anna høve kasta mannen i følgje tiltalen eit bord på kvinna, og råka ho i hovudet.

Mannen skal også ha brote seg inn gjennom inngangsdøra til kvinna, som ho hadde stengt ved å slå ei plate framfor døra. Han kom seg likevel inn, slo og/eller skalla ho gjentekne gongar mot kroppen og hovudet. Mannen brukte eit skrujarn som han trykte opp mot øyret hennar, slik at ho blødde, og truga med å stikke skrujarnet inn i auget.

Kvinna vart også lugga så hardt at hårlokkar losna. Bustaden til kvinna vart også rasert. Møblar og TV vart kasta omkring. Dessutan truga mannen med å drepe kvinna.

Slo, stal og truga

Ved eit anna tilfelle, i 2018, skal mannen ha slått ei anna kvinne fleire gongar i ansiktet. Mannen er også tiltala for å ha utøvd vald og truga andre medlemer av eigen familie.

Tiltalen inneheld også eit punkt om grovt tjuveri. Mannen tok seg i mai 2018 inn i ei leilegheit i Herøy og stal ein PC og tablettar.

Eit anna punkt i tiltalen fortel om biltjuveri eller medverknad til biltjuveri. Det skjedde i Volda hausten 2017.  Våren 2018 skal mannen ha tileigna seg ein datamaskin i Ulstein som han skal ha visst var stolen. Tiltalen har også to punkt om tjuveri, og desse skal ha skjedd i Ulstein, der han tileigna seg øl frå ein daglegvarebutikk og ein ryggsekk frå ein privatperson.