Brannvesenet i Herøy rykka også ut etter at ein automatisk brannalarm gjekk av tidlegare på kvelden. Det viste seg å vere damp frå ein dusj som var årsaka for alarmen.