NAV-leiar Jarle Stordal er godt nøgd med samarbeidsavtalen som blir underskriven i dag.

– Avtalen forpliktar begge partar til å arbeide tett for å finne dei beste løysingane for våre felles brukarar. Det at vi er så tidleg ute med eit slikt tilbod, håper og trur vi skal føre til betre løysingar for brukarane, seier han.

Gode løysingar skal oppnåast mellom anna gjennom å utarbeide individuelle planar som er forankra hos begge tenesteytarane.

Også barnevernsleiar Evy Løfoll er godt nøgd med avtalen, og ser fram til eit nært og formalisert samarbeid med NAV Herøy.