Varslar omorganisering av kommunen – vil gå vekk frå sektor-modellen

foto