Elendig sal av nye bustader – dårlegaste år sidan finanskrisa