Så mange hadde for høg fart forbi politiet på Leikong