Går mot doktorgradsstudium – kan opne for universitetsstatus