Svært rusa mann køyrde til butikken – ville kjøpe alkohol