Tilbaketrekt miljømerking av NVG-sild kan få store konsekvensar

foto