Samferdsleutvalet med tommel opp for å sende Nerlandsøybrua ut på anbod