– Eit avvik vi ikkje har moglegheit til å dekke inn