Sjukepleiar med direkte utfordring til dei folkevalde