Kommunen må erstatte tre leiarar som sluttar

foto