Alv Ottar Folkestad: – Havsulvedtak er i strid med lover og regelverk

foto