Kjære Søre Sunnmøre

I den siste tiden er det skrevet flere innlegg om manglende oppfølging av mørke veilys på Søre Sunnmøre. Dette skaper utfordringer for innbyggerne i regionen.

Da BKK Enotek overtok Mørenetts entreprenørvirksomhet i 2017, var oppfølging av veilys en del av denne virksomheten. Men det forelå ingen kontrakter eller forpliktelser med kommunene som eier veilysene. En leverandørkontrakt er en juridisk bindende avtale mellom leverandør og kunde, og enighet om vilkårene i en leveranse er en forutsetning for et konstruktivt samarbeid og effektiv drift.

Vi oppfordrer alle kommuner som ønsker forpliktende avtaler å gå ut med en forespørsel på dette til flere leverandører, slik at kommunene og deres innbyggere får dekket deres behov.

BKK Enotek ønsker å være med på å konkurrere om å få disse kontraktene.

Veilys er definert som kritisk infrastruktur. Vi har full forståelse for at en svekkelse av denne infrastrukturen og mangel på «lys i lampa» resulterer i utrygghet. La oss løse det sammen med kommunene og andre leverandører.