Ambulansen hadde flatt batteri - privatfolk måtte transportere alvorleg sjuk pasient