Stadfesta: Massedød av havsuler – og folk er rådville

foto