«Krisa er over, men arbeidet med å verne folk held fram»

foto