Kompensasjonsordninga for næringslivet blir utvida ut april