Meiner å ha rimeleg bra kontroll på koronaen

foto