Mykje å gjere for Lextor Marin som skal levere hamnebåt til Svalbard