Stor utfart til skianlegga i Møre og Romsdal - fleire skadar