Døypte sitt nye fartøy: – Eit attraktivt og framtidsretta fartøy

foto