Mattilsynet vil ha fortgang: Uroa over vasskvaliteten