Framleis skyhøgt sjukefråvær i Sande kommune

foto