Må revidere arealplanen etter strandsone-sjokk

foto