Berre to av Årvik-ferja sine 23.114 avgangar måtte innstillast i 2018. Til samanlikning hadde sambandet Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy 35 innstilte avgangar av til saman 20.841. Men sambandet får likevel hundre prosent i regularitet. Servicenivået i dette sambandet var 99,6 prosent, mot 99,9 prosent for Årvik-ferja.

Ifylgje driftsstatusen for fylkesvegsambanda var det Hareid-Sulesund som hadde den lågaste regulariteten med 799 innstilte avgangar i fjor. Dette gir ein regularitet på 97,6 prosent.

Årvik-ferja frakta 202.032 køyretøy i fjor og hadde 290 attståande køyretøy (0,14 prosent). Tilsvarande for Larsnes-ferja var 242 attståande av til saman 62.656 frakta køyretøy (0,39 %).