Her er arbeidsgruppa i Sande sine modellar for framtidig skulestruktur

Arbeidsgruppa for skulestruktur i Sande har lagt fram sin rapport, faktisk utan ei klar tilråding. Uansett trengst det omfattande tiltak for å nå innsparingsmåla.

Gur­sken sku­le: Kan teo­re­tisk huse alle ele­va­ne i grunn­sku­len i Sande. Det er eitt av al­ter­na­ti­va ar­beids­grup­pa har lagt fram.  Foto: Arkiv

Nyhende

Gjennom store delar av 2021 har gruppa arbeidd med saka. Bakgrunnen er ein kombinasjon av svakare økonomi og fallande barnetal i Sande.