Frå brannsløkking til førebygging på Ulstein VGS:

Slik satsar dei på psykisk helse

Satsinga frå kommunen gjer at kontaktlærarane ved Ulstein vidaregåande skule kan bruke tida på undervisning, og mindre krefter på å hjelpe elevar som slit med den psykiske helsa.

Tea­met: Her er tea­met som alle bi­drar til bet­re psy­kisk hel­se ved Ul­stein vi­da­re­gå­an­de sku­le. Frå venst­re Ing­rid Red­se Mjaa­seth, hel­se­sju­ke­plei­ar Daniel Eide Mol­tu­myr, kom­mu­ne­psy­ko­log To­mas Myklebust, hel­se­sju­ke­plei­ar Han­na Eli­sa­beth Lang­nes Moldskred, rek­tor Mar­ga­ret Alme.  Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Nyhende

– Eg trur vi må vere ein av dei heldigaste skulane i landet.