Kloakkforureining i Sævika

Alt tyder på at det er kloakkforureining der Axel Bjørklid har planar om å etablere eit fritidsområde i Sævika.

Forureining: Axel Bjørk­lid ber om at klo­akk­sa­ne­ring må vere ein del av det­te om­rå­det i Sæ­vi­ka, som han har søkt om­re­gu­lert til mel­lom anna fri­tids­bu­sta­der.  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

Analysar av avlaupsvatn viser større mengder E.coli og Coliforme bakteriar. Saman med fysiske observasjonar som lukt og farge, indikerer dette kloakkforureining, slår kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen fast i si vurdering av ein laboratorierapport om vasskvaliteten i området.